2. Mer om strömmar och spänningar

Vi börjar med att titta på den här bilden.

Tre seriekopplade resistorer. Vi har 0V längst ned och 9V anslutet längst upp. Motstånden är märkta med 1k. Med det menas 1k ohm, dvs 1000 ohm.

Med våra nya kunskaper… Kan vi ta reda på något mer om resistorerna? Kan vi ta reda på vilken ström som går igenom dem? Javisst!

I = U / R

Eftersom resistorerna är seriekopplade så vet vi att samma ström går igenom alla tre. Tänk på vattenbilden… Om tre smala rör är kopplade efter varandra så måste ju allt vatten passera genom dem alla tre, eller hur?

Dessutom, när resistorer är seriekopplade är det enkelt att räkna ut deras totala resistans. Det är bara att addera dem. 1k + 1k + 1k = 3k. Och spänningen vet vi ju, 9V. Strömmen blir alltså 9 / 3000 = 0.003 eller 3mA.

Exemplet ovan är dessutom en fin spänningsdelare. Vi har ju 9V längst upp och 0V längst ner. Hur mycket tror du vi har i punkt A och B jämfört med 0V längst ned? Om vi sätter den svarta mätkabeln från multimetern längst ned (0V) och mäter på punkt B så får vi 3 volt, och mäter vi mellan 0V och A kommer vi att få 6V. Eftersom resistorerna har samma värden kommer spänningen att delas lika mellan dem. 3V var. Mäter man mellan 0V och B – 3V. Mäter man mellan B och A – 3V. Mellan A och 9V – 3V. Vi kan ju se om allt verkar stämma… Vilken spänning ligger över en resistor på 1k som det går 3mA igenom? U = R * I = 1000 * 0.003 = 3V. Jodå, stämmer.

Om vi kopplar så här, då?

Samma resistorer som innan men kopplade på ett annat sätt. Här ser vi att spänningen över det vänstra är 9V. Och detsamma gäller ju de andra två. Ok, hur mycket ström går det genom det vänstra? Det måste ju bli….

I = U / R = 9 / 1000 = 0.009A, dvs 9mA.

Hur mycket drar alla tillsammans, då? Varje resistor är ju liksom sin egen, de är inte beroende av varandra på något sätt. De drar helt enkelt 9mA var, så 27mA totalt.

Längst ned i sista bilden kan vi konstatera en sak till. Alla tre motstånden är kopplade i en punkt som sedan går ner till 0V. 9 + 9 + 9mA går in i punkten och 27mA går ut ur punkten. Summan av alla strömmar till och från en punkt är ALLTID noll. 9 + 9 + 9 – 27 = 0. Det var en kille som hette Kirchhoff som kom på detta. Han kom förresten på ett par bra saker till.